Ασφαλής διαμονή

Στο Cape Suites εφαρμόζουμε ειδικά πρωτόκολλα καθαριότητας και απολύμανσης. Διαβάστε περισσότερα...

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΤ: 10429452018